Betingelser, Billetkøber

Version 25.10.2019

Place2Book ApS gør opmærksom på at det pålægger billetkøber, inden køb, at:

  • Kontrollere, at Arrangør er køber bekendt.
  • Kontrollere, at billet(ter) gælder det korrekte arrangement, sted, dato, tidspunkt, priser og gebyr.
  • Kontrollere Arrangørs handelsbetingelser, persondatapolitik og at disse kan accepteres.
  • Kontrollere din bank at det trukne beløb er korrekt - også når man er i tvivl om et køb er gennemført eller får en fejl inden kvitteringssiden.
  • Kontrollere Place2Book ApSs betingelser(Privatllivspolitk og handelsbetingelser) for at købe billetter til en af Place2Book ApSs arrangør og at disse kan accepteres.

Billetkøber er bekendt med og accepterer at billetgebyr og administrationsgebyr ikke refunderes ved evt. aflysning eller kreditering/refundering. Disse gebyrer betragtes som handelsomkostninger for at købe billetter via Place2Book ApS.

Fortrydelsesret

Købt(e) billet(ter) refunderes ikke.

Erstatning af bortkommet billet(ter)

Billet(ter) erstattes ikke ved bortkomst, men er de blevet væk kan du kontakte Arrangøren og få dem fremsendt igen - gebyr kan forekomme.

Kopi og Videresalg af billet(ter)

Hver købt billet har sin egen unikke ID-kode, gældende til et bestemt arrangement i henhold til Arrangørs tekst for dette arrangement. Det er derfor strengt forbudt, samt ligestilles med forsøg på bedrag, at kopiere en billet med henblik på at opnå adgang for flere med samme billet. Alle forsøg herpå vil blive politianmeldt og Arrangøren gør opmærksom på, at det er først ankomne billet-indehaver, som opnår adgang.

Videresalg af billet er tilladt i henhold til gældende lov og Arrangør gør opmærksom på at det ikke er tilladt at videresælge til en pris større end den samlede angivne pris på billetten.

Ændring af dato for arrangement

Ændres dato for et arrangement skal billetkøber have besked om den nye dato indenfor 72 timer. Efter 72 timer kan billetkøber ophæve købet og Arrangøren skal have besked herom omgående og tilbagebetale som ”Ved aflysning af arrangement".

Ved aflysning af arrangement

Hvis et arrangement aflyses vil Arrangør godtgøre billet(ten)s pris - gebyr kan forekomme, samt nogle gebyrer refunderes ikke.

Billetten refunderes kun af arrangøren.

Billetkøberen kan kun gøre krav gældende mod et eventuelt bo vedrørende en arrangørs betalingsstandsning eller konkurs. Billetkøber kan aldrig gøre Place2Book ApS ansvarlig for en arrangørs arrangement

Reklamationer

Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet og betaling herfor(køb af billet(ter), tilvalgs services, etc), skal rettes direkte til Arrangøren.

Forbehold for fejl og mangler

Place2Book ApS og Arrangøren tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser m.m.

Forholdet mellem billetkøber og Place2Book ApS.

Place2Book ApS leverer gennemførelsen af din betalingen for en arrangørs services(billetter, kontingent, ydelser, services, etc). For at gøre dette på dine vegne tager Place2Book ApS et gebyr(som billet- og administrationsgebyr - begge dele kan en arrangør have valgt at betale på vegne af dig og det vil ikke ses) - se gældende prisliste - og tilbyder du kan hente en kvittering og billet lige efter din betaling. Har du opgivet en email vil du ligeledes på denne modtage kvittering og billet(ter) (billet funktion kan din arrangør have fravalgt så modtager du kun kvittering - se arrangørens betingelser herfor).

Når du handler gennem Place2Book ApS ApS tillader du at alle de informationer som er nødvendig for dit køb til et arrangement hos en arrangør må bruges af Place2Book ApS og giver hermed tilladelse til at Place2Book ApS må videregive disse for din deltagelse nødvendige informationer til arrangøren.

Betalingsgebyr

I henhold til gældende prisliste.

Arrangørs ansvar

Det er alene Arrangørens ansvar at et "salg"(produkt, ydelse, arrangement) gennemføres/finder sted/afvikles. I tilfælde af at en gennemførelse ikke finder sted (aflysning), hæfter Arrangøren for at tilbagebetale indbetalte beløb til billetkøberen(minus evt. gebyrer). I tilfælde af at Arrangøren går i betalingsstandsning/konkurs, er billetkøberen henvist til at søge sig dækket hos boet for betalingsstandsningen/konkursen.

Arrangøren yder support for dennes "salg"(produkt, ydelse, arrangement) til billetkøber og alle henvendelser omkring Arrangørens salg skal rettes til denne. Place2Book ApS har ingen indflydelse på Arrangørens opsætning, priser, tider, service niveau, kreditering, rabatter, koder, ydelser, valg af sted, afvikling, etc. og alle henvendelser omkring dette skal derfor rettes til Arrangøren.

Place2Book ApS har ret til løbende at sende e-mails og SMS

Place2Book ApS har ret til løbende at sende beskeder om en arrangørs arrangement. Det være sig opdateringer eller andre vigtige informationer for arrangementets afholdelse eller generelle beskeder af orienterende karakter.

Beskederne vedrøre arrangementer som billetkøber har tilmeldt/købt billetter til og kan ikke betegnes som "SPAM" fra Place2Book ApS.

Ved misbrug og heraf klager over et forhold hvor beskeden ikke alene er orienterende, skal sådanne klager sendes til [email protected] indeholdende den fremsendte besked og årsagen til klagen.

Ovenstående betingelser vil løbende blive opdateret i henhold til generelle krav herom samt lovgivning.

Place2Book ApS,
CVR 28888880
Nørrelundvej 5
DK-2730 Herlev
Info ( @ ) Place2Book.com
© 2019 Place2Book ApS.
Alle rettigheder forbeholdes.